غرب آسیا در سند راهبرد دفاعی جدید آمریکا

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:کارشناس مسائل بین‌الملل معتقد است ، تأکید به بازدارندگی در سند راهبرد دفاعی جدید آمریکا بسیار اهمیت دارد. دولت ترامپ مایل نیست وارد ماجراجویی‌های تازه منطقه‌ای شود.