بازگشت سفیر قطر به تهران و شکست اجماع سعودی

شورای راهبردی آنلاین – رسانه ها: به اعتقاد کارشناس مسائل جهان عرب، بازگشت سفیر قطر به این معنا است که آن اجماعی که سعودی‌ها دنبال می­‌کردند، ترک برداشت. بر این اساس دیگر نباید از موجودیت شورایی به نام شورای همکاری خلیج‌فارس نام برد.