برچسب: سفیر روسیه در تهران

پایبندی به برجام رابه آمریکا گوشزد می‌کنیم

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:سفیر روسیه در تهران با تاکید بر پایبندی ایران به برجام خاطرنشان کرد که در این شرایط اظهار نگرانی آمریکا بی‌دلیل بوده و این امر را در مذاکراتی که مسکو با واشنگتن خواهد داشت، گوشزد خواهد کرد.