صلح‌سازی در افغانستان؛ بایسته‌ها و ساختارها

شورای راهبردی آنلاین: سفیر افغانستان در ایران از نزدیک بودن انعقاد سند جامع همکاری‌های ایران و افغانستان خبر داد و گفت این سند شامل پنج حوزه اقتصادی، آب، فرهنگی، امنیتی و مهاجران است