سیاسی بودن و ضعف چارچوب حقوقی مبارزه با تروریسم آمریکا

شورای راهبردی آنلاین – رصد: همه‌گیری ویروس کرونا در سطحی گسترده زندگی آمریکایی‌های آفریقایی‌تبار را هم از حیث مرگ و میر و هم از منظر اقتصادی متاثر ساخته است.