تاکید دکتر خرازی بر همکاری ایران و ازبکستان برای احیای تمدن اسلامی

شورای راهبردی آنلاین: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی همکاری ایران و ازبکستان را برای احیای تمدن اسلامی ضروری خواند و گفت گسترش مراودات دو طرف تحقق این هدف را میسر می‌سازد.