انگلیس تحریم مستقل از اتحادیه اروپا را با روسیه تمرین می‌کند

شورای راهبردی آنلاین – رصد: یکی از برجسته‌ترین وقایع ماه ژوئیه اعمال محدودیت‌هایی علیه برخی مقامات خارجی ازجمله مقامات روسی در حوزه حقوق بشر توسط انگلیس بود.