برچسب: سرزمین

کاهش ملموس جمعیت تحت کنترل داعش

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: طبق اطلاعات گردآوری شده در تحقیق جدید موسسه پژوهشی رند (RAND)، دولت اسلامی عراق و شام (داعش) از سال 2014 به بعد بخش بزرگی از سرزمین ها و جمعیت تحت کنترل خویش را در عراق، سوریه، افغانستان، لیبی و نیجریه از دست داده و این خلافت خودخوانده در سراشیبی سقوط قرار گرفته است.

کاهش چشمگیر جمعیت تحت کنترل داعش

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: داعش تا اوایل سال 2017، تقریبا 45377 کیلومتر مربع زمین و حدود 2.5 میلیون نفر جمعیت در کنترل خویش داشت. این ارقام از کاهش 57 درصدی قلمرو داعش در هر دو کشور عراق و سوریه حکایت می کند و همچنین بیانگر کاهش 56 درصدی تعداد جمعیت تحت کنترل این گروه در سوریه و کاهش 83 درصدی آن در عراق در مقایسه با میزان اوج آن در پاییز سال 2014 می باشد.