با موافقت مقام معظم رهبری؛ سردار دهقان به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی درآمد

شورای راهبردی آنلاین: سردار حسین دهقان، مشاور فرمانده معظم کل قوا در صنایع دفاعی و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزیر اسبق دفاع، با موافقت مقام معظم رهبری به عضویت شورای راهبردی روابط خارجی درآمده و مسئولیت کمیسیون دفاعی- امنیتی این شورا را برعهده گرفته است.