رؤیای مراکش بزرگ؛ عامل تشنج در روابط مغرب و الجزایر

شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: پس از استقلال الجزایر در سال 1962، بحث ترسیم مرزهای مشترک با مغرب باعث اختلاف دو کشور شد.
احمد بخشی- کارشناس مسائل افریقا