احیای برجام نزدیک، اما به اراده سیاسی آمریکا وابسته است

شورای راهبردی آنلاین: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: حصول توافق برجام قریب‌الوقوع است، اما به اراده سیاسی آمریکا بستگی دارد.