ورود چین به مسئله تمامیت ارضی ایران خطا بود

شورای راهبردی آنلاین: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تاکید کرد: در سفر رئیس جمهور محترم چین به عربستان اشتباهی که رخ داد، ورود به مسائل سیاسی و تمامیت ارضی ایران بود. البته آنها تلاش کردند که این خطا را جبران کنند، اما این خطا به‌مثابه این بود که ما هم راجع به وضعیت تایوان که جزء خاک چین است، موضعی بگیریم که خوشایند چین نباشد.