پیامدهای راهبردی انتخابات آمریکا

شورا آنلاین: سایت شورای راهبردی روابط خارجی، روز یکشنبه مورخ ۱۶ آبان ۱۳۹۵ از ساعت ۱۳ تا ۱۵ نشست “پیامدهای راهبردی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا” را برگزار می کند.