اهداف انتخاباتی آشوب‌های اخیر در هند

شورای راهبردی آنلاین – رصد: آشوب‌های اخیر دهلی را می‌توان با شورش‌های ضد سیک 1984 و ضد مسلمانان 2002 در ایالت گجرات مقایسه کرد.