ارزیابی اندیشکده نظامی آمریکایی از سامانه موشکی اس-۴٠٠ روسی

شورای راهبردی آنلاین – رصد: بسیاری از کشورها به‌طور کامل درک نمی‌کنند که سامانه دفاع هوایی مؤثر مستلزم سامانه شبکه‌ای و یکپارچه است و نه اینکه فقط بخش‌هایی از یک سامانه موشکی خریداری شود.