پایان عصر آمریکا با ترامپ

شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: حق با دونالد ترامپ بود. او وارث نابسامانی‌های گسترده است. همچنانکه در ژانویه 2017، سیاست خارجی آمریکا دچار مشکلات بزرگی بود.