مشروعیت راهبرد ایران، کنشگر تعیین‌کننده در منطقه

شورای راهبردی آنلاین – رصد: هدف اصلی ایران حفظ نظام و یکپارچگی کشور، گسترش توسعه داخلی و کامیابی اقتصادی، تقویت آرامش و امنیت داخلی و خارجی به‌عنوان یک قدرت منطقه‌ای مشروع است.