دلایل آمریکا برای بازتنظیم روابط با دولت جدید پاکستان

شورای راهبردی آنلاین – رصد: پایان دخالت آمریکا در افغانستان و تغییر نخست وزیر در پاکستان، فرصتی برای آمریکا فراهم کرده است تا روابط طولانی مدت خود با پنجمین کشور پرجمعیت جهان را بازتنظیم کند.