آمریکا نگران قدرت راهبردی روسیه در شرق مدیترانه

شورای راهبردی آنلاین – رصد: روسیه از خلاء قدرتی سود می‌برد که از تمایل آمریکا به عقب نشینی از خاورمیانه ایجاد شده است.