ابعاد راهبردی دیدار پوتین و بایدن و چشم‌انداز روابط

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک عضو هیئت‌علمی دانشگاه تهران با بیان اینکه به نظر می‌رسد در دیدار بایدن و پوتین بر کنار گذاشتن اختلافات با برگشتن به یکسری قراردادهای نظامی گفتگوهایی شده؛ چراکه آمریکا به لحاظ اقتصادی در مقابل چین شکننده است و نمی‌خواهد در رابطه با مسائل نظامی هم شکننده باشد، گفت: قطعاً در آینده نزدیک نمی‌توان انتظار روابط مبتنی بر اتحاد یا امضای قراردادهای همکاری میان این دو کشور را داشت.