همکاری چین و آمریکا درباره امنیت اینترنت اشیاء

شورای راهبردی آنلاین – رصد: پس از اتمام مذاکرات تجاری فعلی بین آمریکا و چین، این دو کشور تازه با چالش چگونگی مقابله با تحولات نوظهور اینترنت اشیا مواجه خواهند شد.