راه‌حل تک‌دولتی؛ رویکردی جایگزین برای منازعه اسرائیل و فلسطین؟

شورای راهبردی آنلاین – رصد: منازعه اسرائیل و فلسطین از سال 1948 تاکنون یکی از بحث برانگیزترین موضوعات خاورمیانه بوده است. اسرائیل و سازمان آزادیبخش فلسطین برای حل و فصل اختلافات خود در سال 1993، توافق‌نامه صلح اسلو را امضا کردند. این توافق‌نامه صلح بر پایه «راه‌حل دو دولتی» قرار داشت تا به موجب آن فلسطین و اسرائیل در کنار هم در صلح زندگی کنند. از آن زمان، راه‌حل دو دولتی، الگویی برای حل منازعه اسرائیل و فلسطین بوده است. با این حال، طی دهه گذشته، اسرائیل و تشکیلات خودگردان فلسطین از طریق مذاکره به هیچ توافق نتیجه‌بخشی دست نیافته‌اند.