نگاهی به سیاست آینده ترکیه در زمینه تسلیحات هسته‌ای

شورای راهبردی آنلاین – رصد: رئیس جمهور اردوغان در تاریخ چهارم سپتامبر 2019 اعلام کرد این که دولت‌های دارنده تسلیحات هسته‌ای، آنکارا را از داشتن تسلیحات هسته‌ای منع کنند، غیرقابل پذیرش است.