نقش راهبرد ضدتحریمی اروپا در حفظ برجام

شورای راهبردی آنلاین: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی تصریح کرد: تعهد ایران به برجام به راهبرد اروپا برای مقابله با تحریم‌های آمریکا بستگی دارد.