برچسب: دکتر سیدعباس عراقچی

در جستجوی پاسخ برای سوالات کلیدی توسعه مکران

شورای راهبردی آنلاین : شورای راهبردی روابط خارجی روز چهارشنبه میزبان سومین و چهارمین پیش‌نشست همایش ملی توسعه سواحل مکران بود که با محوریت حکمرانی و تاکید بر دیپلماسی اقتصادی دریامحور برگزار شد.

همکاری آبی به عنصر ثابت در دیپلماسی اقتصادی با همسایگان تبدیل شود

شورای راهبردی آنلاین:دبیر شورای راهبردی روابط خارجی گفت: باید آب را به ویژه در رابطه با همسایگانمان به جای موضوع منازعه به موضوع همکاری تبدیل کنیم و برای اینکه آب به یک موضوع همکاری تبدیل شود دیپلماسی اقتصادی مهم ترین نقش را دارد.