محدودیت‌های راهبرد روسیه در خاورمیانه

شورای راهبردی آنلاین – رصد: حضور روسیه در سوریه ظاهرا بیانگر بازگشت روسیه پسا-شوروی به عنوان یک بازیگر اصلی در خاورمیانه است.