مشکلات ساختاری مانع رفع اختلافات در افغانستان

شورای راهبردی آنلاین – رصد: پس از تشکیل چندین دولت، افغانستان نیاز به اصلاح قانون اساسی و هموارسازی مسیر آتی دارد.