ترور سردار سلیمانی در تضاد با منافع و امنیت آمریکا

شورای راهبردی آنلاین – رصد: بحران ایران و آمریکا سیاست خارجی را به مهم‌ترین موضوع در انتخابات 2020 آمریکا تبدیل کرده است.