امکان اروپا برای دور زدن تحریم های آمریکا

شورای راهبردی آنلاین: شرکت هایی که علاقمند به کار در بازار بزرگ ایران هستند باید به دنبال راه هایی برای حفظ این بازار باشند.