شکاف در خاندان سعودی بحرانی برای همه است

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها: سعید الشهابی، تحلیلگر روزنامه القدس العربی بااشاره به تغییر و تحولات در عربستان می نویسد زمانی که جناح های داخل حکومت عربستان دچار اختلاف می‌شوند، این مسئله مایه نگرانی است زیرا موجب تضعیف شدید این کشور می شود و زمانی که دولت مرکزی تضعیف شود، گرایش های جدایی طلبانه تقویت می شود.