عدم مبارزه مشترک با مواد مخدر در افغانستان؛ مقصر کیست؟

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:در حالی که تولید و کشت مواد مخدر در افغانستان طی سال‌های اخیر در این کشور افزایش داشته است، برخی از کارشناسان می‌گویند که طرح‌های مبارزه مشترک با مواد مخدر در منطقه به دلایل نامعلوم توسط جامعه جهانی یا دولت کابل اجرایی نشده‌اند.