گام‌های لرزان و بدون چشم‌انداز روشن طالبان برای کسب مشروعیت سیاسی

شورای راهبردی آنلاین – یادداشت: اگرچه نشست اخیر علمای طالبان در کابل با هدف تسریع در به رسمیت شناخته شدن دولت طالبان در محیط منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار شد، اما عملکرد اداره حکومت در ماه‌های گذشته به گونه‌ای بوده است که تحقق چنین هدفی را دور از دسترس می‌نماید.
سماء فرخنده‌نژاد-کارشناس مسائل بین‌الملل