ضرورت راستی‌آزمایی ادعای تغییر رویکرد طالبان

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: سخنگوی پیشین حزب اسلامی افغانستان با بیان اینکه طالب امروز با گذشته متفاوت است، گفت: در واقع به دلیل اینکه آن‌ها می‌خواهند حکومت کنند، می‌دانند باید پایبند به یکسری اصول و ارزش‌هایی باشند که جهان و مردم افغانستان به آن‌ها حساس هستند.