آینده متحدان آمریکا در دولت ترامپ

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها: یک نشریه آمریکایی در گزارشی نوشت: یکی از راهکارهای ترامپ برای انفصال اتحاد با اروپا لغو توافق هسته‌ای ایران می‌باشد؛ اقدامی که وعده آن را در رقابت‌های انتخاباتی‌اش داده است