اقدام تجاوزکارانه و غیرقانونی آمریکا و نقض توافقنامه امنیتی با عراق

شورای راهبردی آنلاین – رصد: قربانی ساختن و نادیده گرفتن حاکمیت عراق توسط آمریکا تائید نظرات بسیاری از گروه‌های عراقی است که خواهان خروج این کشور از عراق هستند.