منافع مشترک، آسیب‌پذیری‌ها و زمینه‌های همکاری ایران و افغانستان

شورای راهبردی آنلاین- گفتگو: یک کارشناس مسائل افغانستان در رابطه با منافع ایران در افغانستان، آن را به سه دسته منافع امنیتی، اقتصادی – تجاری و فرهنگی تقسیم کرد.