مظنونان شگفت‌انگیز در کمین گروه‌های اسلام‌گرا

شورا آنلاین – ترجمه: حملات تروریستی در آفریقای سیاه امری نسبتاً معمول است، اما غالباً رسانه‌های غربی کمتر آن را پوشش می‌دهند. البته استثنائی نیز در این زمینه وجود دارد و آن استثنا زمانی است که حملات این‌چینی علیه کشورهای غربی همانند حمله به سربازان آمریکایی در نیجر صورت گیرد.