شهروندان عرب اسرائیل و تبعیض سیستمی علیه آنان

شورای راهبردی آنلاین-رصد: شهروندان عرب اسرائیل، یک‌پنجم از جمعیت این رژیم را تشکیل می‌دهند و ممکن است بتوانند از نفوذ بیشتری در امور داخلی اسرائیل برخوردار شوند.