برچسب: جامعه بین‌الملل

برهم زدن برجام توسط ترامپ یعنی سقوط اروپا

برهم زدن برجام توسط ترامپ یعنی سقوط اروپا شورای راهبردی آنلاین – ترجمه: توافق ایران تنها به موضوع ایران مربوط نمی‌شود. این توافق در مورد اعتماد به نظم بین‌المللی است.