توافق امارات – اسرائیل، به نفع همه غیر از فلسطینی‌ها

شورای راهبردی آنلاین- رصد: این مسئله که توافق اسرائیل و امارات تأثیری پایدار بر منطقه داشت یا خیر به عوامل مختلفی بستگی دارد.