تمرکز غرب بر کارشکنی در امور کشورهای مستقل

شورای راهبردی آنلاین: رئیس شورای راهبردی روابط خارجی اظهار داشت: مردم کشورهای آسیایی باید فلسفه سیاسی امروز خود را بر اساس ارزش های تمدنی و فرهنگی خود تدوین کنند.