تحلیلی بر ابعاد و زمینه‌های تشدید اختلافات بغداد – اربیل

شورای راهبردی آنلاین- گفتگو: کارشناس مسائل عراق خروج سه شرکت نفتی آمریکایی از منطقه اقلیم کردستان را ناشی از اختلافات ریشه‌ای بین اقلیم و دولت مرکزی دانست.