دهمین کنفرانس بازنگری ان‌ پی تی، فرصتی برای منع تسلیحات تشعشع‌زا

شورای راهبردی آنلاین – رصد: تسلیحات تشعشع‌زا تجهیزاتی هستند که هدف از آن‌ها انتشار مواد رادیواکتیو بدون استفاده از انفجار هسته‌ای است.