برچسب: بحران هویت

تشدید بحران هویت در سرزمین های اشغالی

شورای راهبردی آنلاین – رسانه ها: به‌طور کلی توصیف ساکنین سرزمین‌های اشغالی از وضعیت موجود خود در سال‌های گوناگون از 2003 تا 2016 نشان می‌دهد که هرچند رضایت در سال 2016 کاهش یافته است، اما رژیم توانسته است از بحران سال‌های 2003 تا 2007 تا حدودی عبور نماید.

منافع رژیم صهیونیستی از همه پرسی استقلال کردستان عراق

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها: هرچند ابعاد و جنس مخالفت های کشورهای مختلف با جدایی کردستان از عراق ، متفاوت و نیازمند ارزیابی مستقل است، اما در میان تمام مخالفت های رسمی داخلی و بین المللی، مقامات رژیم صهیونیستی با قوّت هر چه تمام تر از استقلال کردستان اعلام حمایت کرده اند