آسیب‌پذیری تمامی ایالت‌های آمریکا در برابر کاهش شدید قیمت نفت

شورای راهبردی آنلاین – رصد: به‌طورکلی تمامی ایالت‌های آمریکا از کاهش شدید قیمت نفت آسیب خواهند دید. برخی از ایالت‌ها به شدت به هیدروکربن‌ها وابسته هستند و آثار شدیدی را تجربه خواهند کرد.