آیا چین می‌تواند به ابرقدرت هوش مصنوعی تبدیل شود؟

شورای راهبردی آنلاین – رصد: چین از سال ۲۰۱۷ راهبرد ملی بلندپروازانه‌ای را برای توسعه ابزارهای حکمرانی مبتنی بر هوش مصنوعی پی‌ریزی و پیگیری کرده است.