برچسب: امیرحسین عسکری

پیامد تقویت همکاری‌های نظامی روسیه و هند

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک کارشناس مسائل بین‌الملل بزرگترین پیامد همکاری‌های نظامی روسیه و هند را شکست سیاست تلاش برای انزوای روسیه در جهان دانست و گفت: اکنون هند بزرگ‌ترین مقصد صادرات تسلیحات روسیه در جهان است و این کشور برای چند دهه آینده همچنان متکی به روسیه برای تأمین قطعات یدکی، تعمیر و نگهداری از سلاح‌ها خواهد بود و همین امر توجیه کننده تداوم و تقویت و همکاری‌های تسلیحاتی روسیه و هند، با وجود جنگ اوکراین است.

پیامدهای پیروزی راستگرایان در انتخابات ایتالیا و نگرانی‌های اروپا

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک کارشناس مسائل اروپا تاکید کرد: پیروزی حزب «برادران ایتالیا» هشداری برای همگرایی اروپایی است و از سوی رهبران اتحادیه و یا فدرال‌گرایان اروپایی به عنوان یک تهدید نگریسته می‌شود.

تاثیر تغییر دولت در سیاست خارجی انگلیس؟

شورای راهبردی آنلاین – گفتگو: یک کارشناس مسائل اروپا با بیان اینکه به نظر نمی‌رسد با تغییر دولت در بریتانیا در پرونده‌های سیاست خارجی لندن تغییرات قابل توجهی رخ دهد، گفت: ممکن است در مواردی از جمله جنگ اوکراین، حمایت‌های بریتانیا از این کشور اروپای شرقی به علت بحران‌های اقتصادی بریتانیا کاهش یابد.