راهبرد دفاع فضایی آمریکا

شورای راهبردی آنلاین – اسناد: دبیرخانه شورای راهبردی روابط خارجی متن کامل راهبرد دفاع فضایی وزارت دفاع آمریکا را که در ژوئیه 2020 به صورت رسمی توسط وزارت دفاع امریکا ارائه شده است، برای مطالعه و بررسی پژوهشگران منتشر کرد.