loader image

جدیدترین مطالب

برگزاری اعتراضات ضد دولتی آلمان در روز وحدت ملی

همزمان با روز وحدت ملی در آلمان و در آستانه برگزاری جشن‌های این روز، اعتراضات ضد دولتی در برخی شهرهای آلمان از جمله برلین و هامبورگ برگزار شده و پزشکان و کارکنان سیستم بهداشت نیز در اعتراض به شرایط کاری اعتصاب کردند.

سانچز مجددا مامور تشکیل دولت جدید اسپانیا شد

بعد از شکست رهبر اپوزیسیون محافظه کار اسپانیا برای تصاحب کرسی نخست وزیری، در مرحله بعدی تلاش برای تشکیل دولت جدید، پادشاه این کشور مجدد پدرو سانچز، از حزب سوسیالیست را مامور تشکیل دولت جدید کرد.

Loading

آدام زوبین

تحریمهای جدید، ناقض برجام است

شورای راهبردی آنلاین-رسانه ها: «آدام زوبین» معاون سابق امورتروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا که از طراحان وعهده دار سیاست های تحریم آمریکا علیه ایران بود، درباره طرح تحریمهای جدید علیه ایران به کنگره هشداردادوگفت:این اقدام می تواند توافق هسته ای را نقض و متحدان آمریکا را نگران کند.

أحدث الوظائف

برگزاری اعتراضات ضد دولتی آلمان در روز وحدت ملی

همزمان با روز وحدت ملی در آلمان و در آستانه برگزاری جشن‌های این روز، اعتراضات ضد دولتی در برخی شهرهای آلمان از جمله برلین و هامبورگ برگزار شده و پزشکان و کارکنان سیستم بهداشت نیز در اعتراض به شرایط کاری اعتصاب کردند.

سانچز مجددا مامور تشکیل دولت جدید اسپانیا شد

بعد از شکست رهبر اپوزیسیون محافظه کار اسپانیا برای تصاحب کرسی نخست وزیری، در مرحله بعدی تلاش برای تشکیل دولت جدید، پادشاه این کشور مجدد پدرو سانچز، از حزب سوسیالیست را مامور تشکیل دولت جدید کرد.

Loading

آدام زوبین

تحریمهای جدید، ناقض برجام است

شورای راهبردی آنلاین-رسانه ها: «آدام زوبین» معاون سابق امورتروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا که از طراحان وعهده دار سیاست های تحریم آمریکا علیه ایران بود، درباره طرح تحریمهای جدید علیه ایران به کنگره هشداردادوگفت:این اقدام می تواند توافق هسته ای را نقض و متحدان آمریکا را نگران کند.

آدام زوبین

تحریمهای جدید، ناقض برجام است

شورای راهبردی آنلاین-رسانه ها: «آدام زوبین» معاون سابق امورتروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا که از طراحان وعهده دار سیاست های تحریم آمریکا علیه ایران بود، درباره طرح تحریمهای جدید علیه ایران به کنگره هشداردادوگفت:این اقدام می تواند توافق هسته ای را نقض و متحدان آمریکا را نگران کند.

LATEST CONTENT

برگزاری اعتراضات ضد دولتی آلمان در روز وحدت ملی

همزمان با روز وحدت ملی در آلمان و در آستانه برگزاری جشن‌های این روز، اعتراضات ضد دولتی در برخی شهرهای آلمان از جمله برلین و هامبورگ برگزار شده و پزشکان و کارکنان سیستم بهداشت نیز در اعتراض به شرایط کاری اعتصاب کردند.

سانچز مجددا مامور تشکیل دولت جدید اسپانیا شد

بعد از شکست رهبر اپوزیسیون محافظه کار اسپانیا برای تصاحب کرسی نخست وزیری، در مرحله بعدی تلاش برای تشکیل دولت جدید، پادشاه این کشور مجدد پدرو سانچز، از حزب سوسیالیست را مامور تشکیل دولت جدید کرد.

Loading

آدام زوبین

تحریمهای جدید، ناقض برجام است

شورای راهبردی آنلاین-رسانه ها: «آدام زوبین» معاون سابق امورتروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا که از طراحان وعهده دار سیاست های تحریم آمریکا علیه ایران بود، درباره طرح تحریمهای جدید علیه ایران به کنگره هشداردادوگفت:این اقدام می تواند توافق هسته ای را نقض و متحدان آمریکا را نگران کند.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

برگزاری اعتراضات ضد دولتی آلمان در روز وحدت ملی

همزمان با روز وحدت ملی در آلمان و در آستانه برگزاری جشن‌های این روز، اعتراضات ضد دولتی در برخی شهرهای آلمان از جمله برلین و هامبورگ برگزار شده و پزشکان و کارکنان سیستم بهداشت نیز در اعتراض به شرایط کاری اعتصاب کردند.

سانچز مجددا مامور تشکیل دولت جدید اسپانیا شد

بعد از شکست رهبر اپوزیسیون محافظه کار اسپانیا برای تصاحب کرسی نخست وزیری، در مرحله بعدی تلاش برای تشکیل دولت جدید، پادشاه این کشور مجدد پدرو سانچز، از حزب سوسیالیست را مامور تشکیل دولت جدید کرد.

Loading