ایجاد پایگاه دریایی توسط ایران، تهدیدی برای اسرائیل و عربستان خواهد بود

شورای راهبردی آنلاین- رسانه ها:اندیشکده صهیونیستی در تحلیلی نوشت: بدترین سناریوی ممکن برای تل آویو ساخت یک پایگاه دریایی دائمی از سوی ایران در سوریه و نزدیک به اسرائیل خواهد بود.